17.

NOVEMBAR, SVETSKI DAN PREVREMENO ROĐENE

DECE

ČARAPICE

PUNE

LEPIH

ŽELJA

U novembru 2013. godine, našem obeležavanju Svetskog dana prevremeno rođene dece pridružila se Beogradska filharmonija, koja je svoj koncert, održan   22. novembra u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, posvetila prevremeno rođenim bebama u Srbiji i Udruženju “Mali Div”.

PRVI KONGRES BABICA SRBIJE

SASTANAK
NA TEMU POBOLJŠANJA KVALITETA USLUGA RANIH INTERVENCIJA, U ORGANIZACIJI UNICEF-a

Od 10. do 12. maja 2016. godine, na Zlatiboru je, u organizaciji UNICEF-a, održan skup “Kako do kvalitetnih usluga ranih intervencija”. Kancelarija UNICEF-a u Srbiji, u okviru programa ranog razvoja, na ovom skupu je inicirala razmatranje aktivnosti koje bi pomogle daljem razvoju usluga za decu u ranom detinjstvu i njihovim porodicama iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kao i uspostavljanje bolje intersektorske saradnje na nacionalnom i lokalnom nivou. S obzirom na izuzetan značaj rane intervencije za razvoj prevremeno rođene dece, predstavnica Udruženja ,,Mali Div” učestvovala je na panelima, čime je otvoren put za dalje uključivanje našeg udruženja u aktivnosti koje UNICEF i druge organizacije budu sprovodile, kako bi se uvek održala pažnja i na problematici prevremenog rođenja i potrebama malih divova.

 

 

Kao član evropske mreže udruženja roditelja prevremeno rođene dece, okupljenje pod okriljem Evropske fondacije za brigu o novorođenčadi (EFCNI), Udruženje “Mali Div” se svake godine pridružuje aktivnostima kojima se, širom Evrope i sveta, obeležava 17. novembar, Svetski dan prevremeno rođene dece. Nizom aktivnosti koje organizujemo tokom svakog novembra, uz značajnu pažnju medija, nastojimo da podignemo svest u javnosti o problemu prevremenog rođenja.

 

U novembru 2013. godine, Udruženje roditelja prevremeno rođene dece Srbije ,,Mali Div” pokrenulo je akciju pletenja čarapica i kapica za prevremeno rođene bebe, pod nazivom “Čarapice pune lepih želja”. Nakon velikog odziva porodica malih divova i prijatelja našeg Udruženja, ovi pokloni su, za Novu godinu, uručeni Institutu za neonatologiju u Beogradu.

 

9. maja 2015. godine, Udruženje „Mali Div“ učestovalo je u otvaranju Prvog kongresa babica Republike Srbije, održanog u Svečanoj sali KBC Zvezdara. U okviru glavne teme kongresa – unapređenje obrazovanja babica i podizanje kvaliteta zdravstvene nege, izlaganje predstavnika „Malog Diva“ odnosilo se na prevazilaženje problema sa kojima se, nakon porođaja, suočavaju majke prevremeno rođene dece.

BEOGRADSKA FILHARMONIJA UZ MALE DIVOVE

Copyright © Mali Div 2016. Sva prava zadržana.

UDRUŽENJE RODITELJA
PREVREMENO ROĐENE DECE SRBIJE MALI DIV